icon
Miejsca
adres Przysłop

2 kwietnia 1944 r. suski oddział AK „Garbnik” przekraczał granicę między Rzeszą a Generalną Gubernią. Gdy przechodził obok kapliczki na Spyrkówce napotkał hitlerowski patrol. Partyzanci musieli użyć broni zabijając dwóch Niemców, a trzeciego zmuszając do ucieczki. W odwecie strona niemiecka zwołała wszystkich Spyrkowian pod wspomianą kapliczkę i wypytywała o miejsce ukrycia partyzantów, grożąc rozstrzelaniem. Jak wierzą świadkowie, dzięki Matce Boskiej z kapliczki po kilku godzinach hitlerowcy opuścili to miejsce, dając wolność 70 mieszkańcom Spyrkówki. W 70-tą rocznicę wydarzenia przy kapliczce umieszczono pomnik, którym mieszkańcy podziękowali Matce Bożej za ocalenie.