icon
Miejsca
adres Zawoja 1476, 34-222 Zawoja
www www.bck.zawoja.pl
e-mail bck@zawoja.pl
telefon 338775066

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi imienia Urszuli Janickiej-Krzywdy to miejsce spotkań, występów, projekcji, gal i konkursów.  Jego celem jest pobudzenie lokalnej społeczności do kultywowania własnej tradycji i wszelkiej innej aktywności kulturalnej. Ma za zadanie promować kulturę babiogórską oraz jej współistnienie z kulturami innych narodów. BCK mieści się w budynku, który został wzniesiony z inicjatywy ks. Józefa Świądra, proboszcza w latach 1935 - 1947. Budowę zahamował wybuch II wojny światowej. W latach 1944-45 w budynku mieszkali robotnicy zaangażowani przez okupantów do robót fortyfikacyjnych. Po wojnie miało tutaj swoją siedzibę Prezydium Rady Narodowej i ośrodek zdrowia. Następnie mieściło się tu kino "Babia Góra", sale gier, sala prób, kierownictwo BCK, świetlica, biblioteka a także pomieszczenia dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. 

Powiązane trasy

Zawoja - Babia Góra

7:00 h

15.8 km